Werkwijze

Wanneer u uw kind aan meldt voor begeleiding starten we met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Tijdens deze kennismaking/intake wordt de ontwikkeling van het kind uitgebreid besproken en gekeken wat de praktijk voor u en het kind kan betekenen. Vervolgens wordt gekeken wie er binnen het team van professionals het beste de begeleiding kan gaan verzorgen.

 

Bij goedkeuring van de ouders/verzorgers wordt er middels een vragenlijst informatie opgevraagd bij de school en/of bij andere betrokken instanties. 

Met behulp van al deze informatie wordt er een duidelijk begeleidingsplan opgesteld. Mocht het nodig zijn en/of hebben we nog onvoldoende informatie dan doet de praktijk ook zelf een uitgebreid didactisch onderzoek. De praktijk beschikt over een uitgebreide orthotheek verschillende verantwoorde methodes, toetsen en observatiemiddelen.

Tijdens de daarop volgende begeleidingsperiode werken we doelgericht en oplossingsgericht aan de ontwikkeling van uw kind. Dat kan zijn op het gebied van rekenen, taal, lezen maar ook op het gebied van gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling. Alle vorderingen worden nauw gevolgd en regelmatig met uw besproken.

​

Daarnaast kunt u ook tips, handvaten en hulp krijgen om uw kind  zelf te  ondersteunen wanneer u dat wenst. Wij helpen u graag. Een goed oudercontact vinden wij namelijk heel belangrijk 

​

Door uit te gaan van een positieve benadering proberen we het beste uit het kind naar boven te halen, streven we naar een optimale betrokkenheid, motiveren we kinderen en maken we kinderen ook verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.  

​

Bij Onderwijspraktijk Het Talent is en voelt ieder kind zich een talent.

Vera Dohmen

Kaya Jupiter 15 Kralendijk

Tel: +599 7864977

​K.v.K. nummer 10211

Contact                                                                      Copyright

(C) Copyright 2019 Onderwijspraktijk Het Talent B.V.

Website gerealiseerd door Piet Vergoossen