Begeleiding

​

Er zijn kinderen of leerlingen die om welke reden dan ook een (flinke) leerachterstand hebben opgelopen of zich onvoldoende (kunnen) ontwikkelen op school en binnen de groep. Er ontstaat dan een gat tussen het kennisniveau van het kind en de les- en leerstof in de klas. Uw kind heeft dan extra zorg en ondersteuning nodig. 

Onderwijspraktijk Het Talent kan dit gat verkleinen of overbruggen met remedial teaching en/of extra begeleiding door bijvoorbeeld coaching.

​

Wij zijn er voor om de leerling een ‘opstap’ te geven in de vorm van uitgebreide, professionele didactische hulp op voor wat betreft lezen, rekenen, spelling, taal e.d. Maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag kunt u bij ons terecht. Het is de praktijk waar kinderen net dat beetje meer aandacht, begeleiding en ondersteuning krijgen die het kind nodig heeft om tot betere leerprestaties te komen.

​

In samenwerking met u als ouder, de leerkracht van het kind en eventueel andere begeleiders proberen we het beste in het kind naar boven te halen. Bij ons kunt u terecht voor al u vragen en professionele hulp op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, enz. Maar we helpen uw kind ook met huiswerk, geven bijles, verzorgen talentontwikkeling, coaching, educational support en studievaardigheidstraining.

Remedial Teaching

Remedial teaching oftewel RT wil zeggen dat er extra begeleiding en ondersteuning wordt gegeven aan kinderen en leerlingen met bepaalde leer- en/of ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie,

ADHD, ADD, taalontwikkelstoornis, autisme spectrumstoornissen enz. 

Dit in tegenstelling tot bijles waar leerlingen een zogenaamd steuntje in de rug krijgen om vervolgens de leer- of lesstof in de groep weer gewoon

te kunnen volgen. De hulp of ondersteuning bij RT wordt afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften die leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen nodig hebben.

​

Bij Onderwijspraktijk Het Talent wordt RT verzorgd door een gediplomeerd RT-er welke in het bezit is van een Master SEN. 

Master SEN is een bevoegd docent met een specialisme op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen. De praktijk staat voor professionaliteit en verwerft kennis o.a. door contact en lidmaatschap bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.   

 

Remedial teaching bij Onderwijspraktijk Het Talent staat voor:

  • individuele begeleiding (soms komt werken in kleine groepjes voor);
  • handelingsgericht werken (signaleren, diagnostiseren, remediëring en evaluatie);
  • doelgericht en intensief werken met leerling(en);
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag;
  • aanleren van vaardigheden om met het leer- of ontwikkelingsprobleem om te kunnen gaan;
  • zoveel mogelijk zorgen voor een goede plek binnen het reguliere onderwijs met behulp van een gedegen plan;
  • afstemmen en informatie verstrekken aan ouders, school en ander betrokkenen;
  • gebruik van betekenisvolle remediërende materialen waaronder ook ICT.

Coaching

Kinderen of leerlingen zijn in hun ontwikkeling sociaal heel kwetsbaar en verdienen goede begeleiding, zeker als het even niet zo goed lukt. Soms hebben kinderen namelijk nog niet de vaardigheden, of bepaalde vaardigheden zijn nog onvoldoende ontwikkeld, om zelf problemen te kunnen oplossen. Deze vaardigheden zullen wij kinderen dan op een zeker moment moeten leren wanneer het bijvoorbeeld door zijn/haar gedrag vastloopt.

 

Onderwijspraktijk Het Talent maakt in het coachen van kinderen gebruik van de oplossingsgerichte benadering van Ben Furman (2012). Dat betekent niet richten op het probleem maar vooral op de vaardigheid die het kind nog moet leren om het probleem zelf te kunnen oplossen.

Met andere woorden; Welke vaardigheid moet ik nog leren om te zorgen dat het probleem zich niet meer voor doet?  Als het vaardigheid resultaat oplevert dan gebruik ik mijn vaardigheid in meerdere vergelijkbare situaties, werkt de vaardigheid niet dan probeer ik een andere uit.   

 

In het coachen is het contact en de samenwerking met ouders en andere betrokkenen van groot belang. Immers in andere situaties, buiten de praktijk, zullen de vaardigheden toegepast moeten worden. Onderwijspraktijk Het Talent stelt daarom bij coaching van kinderen ook de begeleiding van ouders centraal.

Talentontwikkeling

Onderwijspraktijk Het Talent is van mening dat ieder kind of leerling een talent heeft. Toch is niet iedere leerling zich daar zelf van bewust. Als een leerling, om welke reden dan ook, slechte resultaten behaalt op school of zich onvoldoende ontwikkelt, kan de leerling wel eens aangeven nergens goed in te zijn. De leerling kan aan zichzelf gaan twijfelen of zelfs faalangstig worden. Het zelfvertrouwen en de motivatie in school en in het leren nemen daardoor af.

Om het zelfvertrouwen te stimuleren is het belangrijk dat de leerling zijn eigen talent en die van andere leert herkennen. Het moet leren begrijpen dat ieders talent en ieders kwaliteit van evenveel belang is en dit respecteert. Aandacht voor de talenten bij leerlingen is vanzelfsprekend bij Onderwijspraktijk Het Talent. Door het kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt het namelijk meer zelfvertrouwen, kan het zijn talent ontwikkelen en zichzelf dus beter ontplooien.

​

Howard Gardner (1983) is de grondlegger van de Meervoudige Intelligenties. Hij gaat uit van 8 verschillende intelligenties. Zijn uitgangspunt daarbij is dat het niet gaat om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent.

Door in de begeleiding van kinderen aandacht te hebben voor

deze verschillende intelligenties kunnen kinderen zich beter ontwikkelen. Onderwijspraktijk Het Talent zal in zijn activiteiten regelmatig de verschillende intelligenties proberen te stimuleren om het talent van het kind te ontwikkelen. Op deze manier proberen we het beste in het kind naar boven te halen.

Educational Support

Bovenstaande is een kleine greep uit de verschillende mogelijkheden die Onderwijspraktijk Het Talent biedt om uw kind de juiste begeleiding te geven. Hoe divers de begeleidingsvormen bij Onderwijspraktijk Het Talent ook zijn, een ding staat vast; Elk kind is uniek en elk kind verdient een passend aanbod aan begeleiding. Wij proberen dit samen met u als ouders, in samenwerking met school en andere instanties, te bewerkstelligen.

Met andere woorden bij Onderwijspraktijk Het Talent kunt u terecht

voor al uw vragen die betrekking hebben op onderwijs en de ontwikkeling van uw kind. We geven zoveel mogelijk informatie om u verder te helpen. 

​

Dat is waar onze Educational Support voor staat.

Van: hoe kan ik samen lezen met mijn kind?

Tot: mijn kind is gediagnosticeerd met dyscalculie, wat nu?

 

Maar ook scholen kunnen terecht met vragen over leerlingen, al dan niet in behandeling, waarbij ze even niet weten waar ze moeten beginnen of hoe ze het moeten aanpakken. Wij denken graag met u mee. Wij hebben een netwerk van kennis, ervaring en expertise

op het eiland maar zeker ook daar buiten. 

En daar waar Onderwijspraktijk Het Talent u niet verder kan helpen, wordt u ondersteunt en geholpen om met de juiste instanties en personen in contact te komen.

Huiswerkbegeleiding

Voor veel leerlingen is huiswerk een dagelijks terug komende bezigheid. Door allerlei omstandigheden loopt het maken van huiswerk bij sommige leerlingen niet altijd zo vlekkeloos. Ze kunnen zich niet voldoende concentreren, weten niet waar ze het eerst aan moeten beginnen, begrijpen de leerstof niet goed of zijn hun motivatie in school en huiswerk volledig verloren. Dan kan huiswerkbegeleiding uitkomst bieden.

​

Samen met een professionele begeleider kan de leerling dan in alle rust aan de slag gaan met zijn/haar huiswerk. De leerling wordt daarbij geholpen om huiswerk te plannen en te organiseren. Het wordt geholpen met de voorbereiding op toetsen en de lesstof, die niet goed wordt begrepen, kan nog een keer worden uitgelegd.

Huiswerkbegeleiding helpt de leerling om weer een fijn leer- en/of studieritme te krijgen en voorkomt dat leerlingen achterraken met huiswerk. Op deze manier zien leerlingen hun resultaten weer verbeteren waardoor ze ook weer plezier en vertrouwen krijgen in het leren.

​

Studievaardigheidstraining

In het verlengde van de huiswerkbegeleiding verzorgt de praktijk studievaardigheidstraining waarbij leerlingen leren te leren: 

Hoe pak ik het huiswerk aan? 

Hoe bereid ik mij voor op een toets? 

Hoe maak ik een samenvatting?

Welke van mijn eigen vaardigheden kan ik benutten bij mijn studie? enz.

​

Een goed hulpmiddel bij het studeren is het maken van mindmaps. Bij een mindmap probeer je informatie van een onderwerp op een visuele manier uit te beelden m.b.v. woorden, plaatjes en kleuren. Het geeft je meer houvast om informatie te verwerken en op te slaan omdat hersenen deze makkelijker onthouden dan saaie teksten.

Vera Dohmen

Kaya Jupiter 15 Kralendijk

Tel: +599 7864977

​K.v.K. nummer 10211

Contact                                                                      Copyright

(C) Copyright 2019 Onderwijspraktijk Het Talent B.V.

Website gerealiseerd door Piet Vergoossen